Uputstva za korišćenje aplikacije Gps Parcela

SADRŽAJ
- Uvod
- Početak
- Kreiranje naloga
- Prijava
- Podešavanja
- Meni
- Podaci o parcelama
- Postupak za unos koordinata za parcelu
- Navigacija do parcele
- Kako odrediti koordinate
- Precizno lociranje međa parcele
- GNSS prijemnik -NTRIP Client
- Vanis RTK prijemnici
- Centimetarska tačnost GPS-a sa RTK korekcijom
- Pravljenje rezervnih kopija i vraćanje
- Spisak geoportala

UVOD

Gps Parcela Gps Parcela aplikacija je namenjena svim privatnim vlasnicima zemljišta koji žele da imaju u svom mobilnom telefonu ili tabletu podatke o svim svojim parcelama sa odgovarajućim mapama, tako da mogu jednostavno da dođu do svojih zemljišta.
Aplikacija je takođe namenjena i svim stručnjacima koji se bave nekretninama, zemljištima, preciznom poljoprivredom i šumama.

Sastavni deo Gps Parcela aplikacije je NTRIP klijent, koji omogućava povezivanje sa GNSS prijemnikom preko Bluetooth-a, i povezivanje sa mrežom permanentnih GNSS stanica preko Interneta.
Na ovaj način, NTRIP klijent obezbeđuje centimetarsku tačnost GPS koordinata sa RTK korekcijama.

Aplikacija može da prima podatke o lokaciji (geografsku širinu, dužinu i drugo) iz dva izvora.
Prvi stalni izvor je ugrađeni GPS prijemnik mobilnog telefona. Međutim, tačnost GPS koordinata u ovom slučaju varira između 1 i 3 metra, što je sasvim dovoljno za navigaciju do vaše parcele.
Drugi dodatni izvor može da bude eksterni GNSS prijemnik koji ima mogućnost RTK korekcije. U ovom slučaju, tačnost GPS koordinata je jedan centimetar, što je neophodno za precizno lociranje međnih tačaka vaše parcele.

Ova se aplikacija bazira na ideji da su svi katastarski podaci (prvenstveno koordinate) vaše parcele vizualno dostupni vama lično preko Interneta na geoportalu vaše zemlje.
Međutim, ne postoji mogućnost da bilo koja aplikacija ima slobodan pristup katastarskim podacima svih geoportala u Evropi.
Stoga, uz malo truda i uz našu pomoć, u ovoj aplikaciji možete da upišete koordinate koje ste očitali na geoportalu. Definitivno to je najprecizniji način da definišete granice vaše parcele tako da možete da koristite sve funkcije ove aplikacije.

POČETAK

Kada se aplikacija pokrene, na ekranu ćete videti mapu svoje lokacije i donju traku sa ikonama.

 

S leva na desno su sledeće ikone: Korisnik, Podaci, Moja parcela, Moja lokacija, GNSS prijemnik, Podešavanja, Meni.
Desno od ikona nalaze se sledeći podaci:
Udaljenost od moje lokacije do moje parcele, samo ako je parcela prikazana
Pređeni put, samo ako je snimanje rute uključeno
Geografska dužina i širina moje lokacije, u oblim zagradama
Tačnost GPS-a, u uglastim zagradama, u metrima
Broj vidljivih satelita, u vitičastim zagradama
Moja brzina kretanja, u m / s
Izvor Gps-a (satelit, Wi-Fi, ...)
Prilikom pokretanja aplikacije potrebno je neko vreme (oko 10-15 sekundi) sačekati na otvorenom da telefon primi GPS signal i GPS koordinate vaše lokacije.
Prvo izaberite srpski jezik u prozoru Meni. Dostupni su sledeći jezici: engleski, nemački, italijanski, hrvatski, slovenački, srpski, češki, slovački, poljski, španski, portugalski, francuski. Podrazumevani jezik je engleski.
Dodirnite ikonu Korisnik da biste registrovali svoj nalog pomoću adrese e-pošte i lozinke. Tada će se prikazati sledeći prozor.

Gps InterLink U ovom prozoru možete da uradite sledeće:
1. započeti kreiranje naloga
Dodirnite dugme „ili nastavite kreiranje naloga“ i pojaviće se novi prozor za registraciju.
2. preneti licencu sa starog na novi mobilni telefon
Unesite podatke za prijavu koji ste koristili na starom mobilnom telefonu. Podaci za prijavu su: e-mail i lozinka. Dodirnite dugme "Prijava". Pre toga ste trebali deaktivirati vašu licencu na vašem starom mobilnom telefonu.

KREIRANJE NALOGA

Gps Parcela Kada prvi put pokrenete aplikaciju, imaćete priliku da svoj nalog registrujete sa sledećim podacima koje trebate da otkucate: e-mail i lozinka, ime i adresa.
Vaša adresa e-pošte i lozinka povezani su samo sa jednim vašim mobilnim telefonom, tako da se adresa e-pošte i lozinka ne mogu koristiti za prijavljivanje u aplikaciju Gps Parcela na drugom mobilnom telefonu ili tabletu. Nikada nećemo otkriti vaše lične podatke trećim licima.
Da biste se registrovali, dodirnite dugme „Kreiranje naloga“.
Nalog vam je potreban samo ako želite da se pretplatite za korišćenje aplikacije Gps Parcela za vaše parcele koristeći referentne koordinate sa geoportala. Godišnja pretplata iznosi 29 EUR, s PDV-om. Nakon što registrujete svoj nalog, dobićete e-poštu koja sadrži pretplatu sa uputstvima za plaćanje. Ako ne prihvatite našu ponudu, vaš nalog će biti automatski otkazan.
Nakon registracije naloga, možete da koristite sve funkcije aplikacije bez plaćanja do kraja dana.
Možete da platite sa kreditnom karticom preko PayPal-a. Platićete protivvrednost od 29 EUR u lokalnoj valuti zemlje iz koje plaćate.
Kliknite na donju vezu kako biste platili preko PayPala.

PRIJAVA

Ponovo dodirnite ikonu Korisnik kako bi se učitale promene statusa uplate.

Gps Parcela Kada primimo vašu uplatu, moći ćete da koristite aplikaciju u potpunosti.
Dodirnite dugme „Prijava“ da bi aplikacija učitala vašu promenu statusa uplate.
Tada ćete videti poruku do kog datuma je vaš nalog važeći.
Takođe možete da naručite koordinate za svoju katastarsku parcelu sa našeg veb servera.
Ovo je dodatna usluga koju pružamo kako bismo olakšali upotrebu ove aplikacije.
Ukucajte puni naziv katastarske opštine i broj katastarske parcele.
Dodirnite dugme „Pošaljite upit“ i aplikacija će nam automatski poslati vaš upit e-poštom.
Cena pretplate za korišćenje Gps Parcela aplikacije ne uključuje preuzimanje datoteka sa koordinatama vaših katastarskih parcela sa našeg veb servera.
Koordinate možete preuzeti kao datoteku imena parcele sa našeg veb servera pod određenim uslovima koje ćete od nas dobiti e-poštom. Cena izrade datoteke sa koordinatama za jednu vašu katastarsku parcelu iznosi 10 EUR.

PODEŠAVANJA

Dodirnite ikonu Podešavanja

Gps Parcela Izdaberiti zemlju i referentni koordinatni sistem za vaše parcele.
Spisak svih zemalja koje podržava ova aplikacija se nalazi na kraju ovih uputstava. Spisak zemalja je padajuća lista.
Dodirnite dugme "Spisak geoportala po zemljama" i pojaviće se web stranica sa spiskom geoportala.

Dodirnite dugme "Prenos licence" da biste deaktivirati vašu licencu koja se može ponovno aktivirati na drugom (ili na istom) pametnom telefonu. Licenca se sastoji od sledećih podataka: email i lozinka.

Dodirnite dugme "Pretplata" i pojaviće se prozor u kojem možete da kupite pretplatu na aplikaciju Gps Parcela u Google Play prodavnici koristeći način plaćanja sa svog Google naloga.

Dodirnite dugme "Zahtev za brisanje vašeg Gps Parcela naloga" i pojaviće se web stranica na kojoj možete da pošaljete zahtev za brisanje vašeg Gps Parcela naloga.

MENI

Dodirnite ikonu Meni

Gps Parcela - Dodirnite dugme "Podaci o parcelama" ili ikonu Podaci da biste uređivali podatke o parceli u novom prozoru.
- Dodirnite dugme "Precizno lociranje međa parcele " i pojaviće se novi prozor za Precizno lociranje međa parcele .
- Dodirnite dugme "GNSS prijemnik - NTRIP client" i pojaviće se novi prozor.
- Dodirnite dugme "Pravljenje rezervnih kopija i vraćanje" i pojaviće se novi prozor u kome možete da izvršite pravljenje rezervnih kopija i vraćanje datoteka.
Izaberite srpski jezik. Dostupni su sledeći jezici: engleski, nemački, italijanski, hrvatski, slovenački, srpski, češki, slovački, poljski, španski, portugalski, francuski. Podrazumevani jezik je engleski.

PODACI O PARCELAMA

Dodirnite ikonu Podaci da biste uređivali podatke o parceli u novom prozoru.

Gps Parcela U ovom prozoru možete da:
stvorite parcelu unošenjem koordinata,
ažurirate unete koordinate,
preuzmete koordinate parcele koji ste naručili sa našeg veb servera,
izvršite konverziju iz referentnih u GPS koordinate,
dobijete izračun površine parcele i dužine stranica parcele,
sačuvate datoteku parcele u lokalni folder,
otvorite datoteku parcele iz lokalnog foldera mobilnog telefona,
izbrišete otvorenu datoteku iz lokalnog foldera mobilnog telefona,
zatvorite otvorene datoteke pomoću dugmeta Očisti,
prikažete mapu otvorene parcele.
Možete istovremeno da otvorite i prikažate do 10 parcela.
Ime lokalnog foldera je GpsParcela.

POSTUPAK ZA UNOS KOORDINATA ZA PARCELU

-Prvo morate pročitati koordinate za svoju parcelu sa katastarske mape geoportala za izabranu državu i koordinatni sistem.
-Dodirnite dugme "Očisti". U svetlo plavo polje ispod naslova „Tačka“ biće upisan broj 1. Dva svetloplava polja ispod dva koordinatna naslova biće prazna.
-U svako od ova dva svetloplava polja treba da ukucate po jednu koordinatu prve tačke.
-Dodirnite dugme „Dodaj“. Vrednosti za koordinate koje ste uneli biće prepisane iznad u dva siva okvira. U polju ispod naslova „Tačka“ pojavit će se broj 2. Susedna dva svetloplava polja će biti obrisana i biće spremna za unos koordinata za tačku broj dva.
-Unesite koordinate za sve tačke prema gore opisanom postupku. Svaka tačka ima svoj redni broj.
-Tačke sa koordinatama možete pomerati gore-dole dodirom ikona gore i dole. Spisak parcela je takođe padajuća lista
. -Možete promeniti vrednosti koordinata u svetloplavim poljima za jednu tačku, a zatim dodirnuti dugme „Ažuriraj“
-tačku sa vrednostima koordinata možete ukloniti u svetloplavim poljima dodirom na dugme "Ukloni"
-Vrednosti koordinata u svetloplavim poljima za jednu tačku mogu se pretvoriti u koordinate Gps (WGS84) dodirom na ikonu globusa. Prvim dodirom koordinate za longitudu i latitudu će se pojaviti u decimalnom formatu, a drugim dodirom u formatu „stepen: minut: sekunda“
-Kada unesete koordinate za sve tačke, u svetlo ime plavog polja pod naslovom „Ime parcele“ ukucajte naziv datoteke parcele. Dodirnite dugme „Sačuvaj“. Naziv parcele će se tada pojaviti na spisku datoteka parcela. Naziv datoteke može sadržavati samo slova, brojeve i znak minus.
-Mapu parcele možete da videte dodirom na dugme "Prikaži" ili dodirom na ikonu Moja parcela.
-Možete pomicati imena parcela gore-dole dodirivanjem ikone gore-dolje.
-Dodirnite dugme „Otvori“ i otvoriće se parcela sa imenom iz sivog polja, što znači da će se podaci za sve tačke nalaziti na listi tačaka.
Istovremeno će se prikazati vrednost za površinu parcele i dužine stranica će biti navedene ispod naslova „Dužina“.
-Ime otvorene parcele će se pojaviti u svetloplavom polju pod naslovom "Naziv parcele".
Ovu parcelu možete izbrisati dodirom na dugme „Izbriši“.
-Dodirnite dugme „Preuzmi“ ako ste naručili koordinate parcele sa našeg veb servera.
Pojaviće se lista naručenih parcela (jedne ili više) sa našeg veb servera.
Izaberite ime sa liste i dodirnite dugme „Izaberite parcelu“
i datoteka koordinata za vašu parcelu biće preuzeta sa našeg veb servera u lokalnu memoriju vašeg mobilnog telefona.
Naručena datoteka će se tada pojaviti na spisku parcela.
Dodirnite dugme „Prikaži“

NAVIGACIJA DO PARCELE

prikaz parcele na mapi.

Gps Parcela Dodirnite ikonu Moja Parcela kako biste prikazali mapu odabrane parcele.
Parcela je označena s markerom žute boje i granicama u crvenoj boji.
Dodirnite ikonu Moja lokacija da biste prikazali mapu moje lokacije.
Trenutna lokacija je označena zelenim markerom.
Međutim, ako zaustavite kretanje (brzina je nula), onda započne automatski proračun srednje vrednosti za geografsku dužinu i širinu u poslednjih 10 učitanih GPS tačaka za koje je tačnost manja od 5 m (za Android). Tačke tačnosti veće od 5 m se ne uzimaju u obzir. Boja markera lokacije postaje crvena, a prosečna vrednost geografske dužine i širine prikazuje se u zagradama, čime se postiže veća tačnost očitavanja Gps koordinata.
Sa relativnom tačnošću ćete znati da se nalazite na parceli ako se marker koji označava položaj vašeg mobilnog telefona na mapi pojavi unutar granica mape vaše parcele.
Ova aplikacija se ne može koristiti za geodetske poslove.

KAKO ODREDITI KOORDINATE

za katastarsku parcelu pomoću geoportala

Da biste precizno odredili koordinate, trebate da koristite PC ili laptop sa mišem, umesto mobilnog telefona koji ima premali ekran za ovu svrhu.
Kliknite na vezu veb stranice sa liste geoportala i tamo ćete lako moći dobiti relativno tačne referentne koordinate za katastarsku parcelu sa prikazane katastarske karte. Postoje dva načina za to, u zavisnosti od izabranog geoporta.
Prvi način je da unesete podatke o parceli tako što ćete navesti naziv katastarske opštine i broj parcele, a zatim kliknite na ikonu koja vas vodi do mape vaše parcele.
Drugi način je zumiranje prikazane mape u vašem području dok se ne pojave granice parcela, gde svoju parcelu možete prepoznati po njenom broju.
U oba slučaja moći ćete da čitate i zapisujete referentne koordinate za svaku tačku na koju ste postavili miš. Zatim morate direktno ukucati koordinate za sve tačke u aplikaciju.
Morate znati da tačnost podataka i mapa nije apsolutna, jer zavisi od puno faktora. Na primer, katastarske karte na geoportalima nisu uvek apsolutno tačne i obično koordinate imaju tačnost od jednog metra. Iako u većini slučajeva prikaz vaše parcele odgovara stvarnoj situaciji na terenu, ipak se može dogoditi da to nije uvek slučaj zbog netačnih ulaznih podataka.

Kako odrediti SRB_ETRS89 koordinate katastarske parcele u Srbiji


U Srbiji službeni katastar koristi referentni koordinatni sistem SRB_ETRS89, EPSG 32634 sa koordinatama (N,E).
Kliknete na sledeću veb stranicu:
Katastar - GeoSrbija
U okvir "Pretraži kartografske podatke" unesite ime katastarske opštine i broj svoje katastarske parcele. Pojaviće se karta sa vašom parcelom(u plavoj boji) sa svim susednim parcelama.
Moći ćete da pročitate koordinate (N,E) za svaku tačku vaše parcele na koju ste prislonili miša. Koordinate se nalaze u donjem levom uglu ekrana uz oznaku EPSG:32634. Tačnost koordinata SRB_ETRS89 je jedan metar. Zatim u aplikaciju možete direktno da ukucate koordinate za sve (N,E) tačke. Aplikacija automatski pretvara SRB_ETRS89 u GPS koordinate.

PRECIZNO LOCIRANJE MEĐA PARCELE

dodirnite ikonu Meni i dugme "Precizno lociranje međa parcele"

Gps Parcela Za precizno lociranje međnih tačaka parcele, Gps Parcela primenjuje RTK metod da ispravi tačnost GPS koordinata koristeći bluetooth GNSS prijemnik i internetski pristup mreži permanentnih stanica.
Otvorite datoteku parcele i izaberite ciljnu tačku. Dodirnite dugme 'Počnite preciznu navigaciju' i nastavite sa mapama.
Idite ka ciljnoj tački prateći liniju između trenutne i ciljne tačke.

GNSS PRIJEMNIK - NTRIP CLIENT

dodirnite ikonu Meni i dugme "GNSS prijemnik"

Gps Parcela Početno podešavanje GNSS prijemnika i mreže permanentnih GNSS stanica
Povežite prijemnik na prenosnu bateriju (power bank) sa USB kabelom. Preporučujemo power bank od 10000 mAh.
Prvo bi trebalo da uparite svoj mobilni telefon i GNSS prijemnik preko bluetooth veze pritiskom na ikonu Bluetooth pretrage.
Aplikacija Gps Parcela podržava sledeće RTK GNSS prijemnike:
- Vanis RTK ručni geodetski komplet
- Vanis RTK kalibrisani geodetski komplet
Posle nekog vremena, ime GNSS prijemnika će se pojaviti na listi za izbor GNSS prijemnika. U slučaju Vanis RTK prijemnika, ime će biti RTK_GNSS_kkk gde je kkk broj. Izaberite ime prijemnika sa liste. Dodirnite dugme „Poveži se sa GNSS prijemnikom“. Pojaviće se zahtev za uparivanje. Prihvatite uparivanje i unesite lozinku 1234.
Nakon toga, uspostaviće se Bluetooth veza i prikazaće se koordinate vaše lokacije. Ove koordinate nisu ispravljene. Dodirnite dugme „Sačuvaj“ i vaš izbor GNSS prijemnika će biti memorisan.

Da biste podesili mrežu, potrebni su vam sledeći podaci:
IP adresa, broj porta, tačka montiranja (mount point, pristupna tačka), korisničko ime i lozinka.
Ove podatke ćete dobiti od službe za distribuciju RTK korekcija.
Tačka montiranja je naziv najbliže permanentne GNSS stanice sa koje ćete dobiti RTK korekciju. To bi trebalo da bude stanica koja nije udaljena više od 35 km od vas ako želite tačne korekcije. U ovom slučaju, ne morate da proverite „Pošalji poziciju prijemnika na mrežu“. Spisak tačaka za montažu nalazi se na sajtu servisa.
Međutim, postoje servisi koji biraju najbližu permanentnu stanicu za vas, ali za to su im potrebne koordinate vaše lokacije. U tom slučaju treba da označite „Pošalji poziciju prijemnika na mrežu“. Takođe u ovom slučaju, tip usluge usluge se unosi u tačku montiranja. Obično usluga naplaćuje svoje usluge po minuti mrežne veze, na primer 0,06 EUR/min.
Postoje i besplatni servisi, a najpoznatiji globalni besplatni servis je www.rtk2go.com. U ovom slučaju, nije vam potreban korisnički nalog za pristup, samo se povežite sa ovim podacima:
IP adresa 3.143.243.81
Broj porta 2101
Korisničko ime: Vaša tačna e-mail adresa
Za lozinku unesite "none"
Unesite naziv tačke montiranja
Dodirnite dugme „Sačuvaj“ i vaši podaci će biti sačuvani.
Imajte na umu da rtk2go.com nema dovoljan broj permanentnih stanica za sve delove svake zemlje u Evropi.

Rad sa RTK korekcijom
Dodirnite dugme „Poveži se sa GNSS prijemnikom“.
Dodirnite dugme „Poveži se na mrežu“
Ako je veza uspešna, trajanje veze će biti prikazano u polju „C.T“, a vreme dolaska poruke sa RTK korekcijom biće prikazano u polju „R.T“.
Podaci koje šalje GNSS prijemnik takođe će biti prikazani (u polju ispod dugmeta „Poveži se sa GNSS prijemnikom“).
To su: geografska širina, dužina i slovo kao oznaka kvaliteta korekcije
Oznake kvaliteta su sledeće:
N-bez korekcije, narandžasti marker na mapi
D- loša korekcija, marker magenta boje na mapi
E- približna korekcija, azurni marker na mapi
F- ispravna korekcija, plavi marker na mapi
Na mapi će biti prikazana dva markera:
zeleni marker sa podacima o lokaciji dobijenim sa mobilnog telefona i
marker u boji kvaliteta RTK korekcije sa podacima o lokaciji dobijenim od GNSS prijemnika.

VANIS RTK PRIJEMNICI

Gps Parcela Aplikacija Gps Parcela omogućava povezivanje sa RTK prijemnikom preko Bluetooth-a i povezivanje sa mrežom permanentnih GNSS stanica preko interneta.
Na ovaj način, Gps Parcela aplikacije obezbeđuju centimetarsku tačnost GPS koordinata sa RTK korekcijama.
Španska elektronska kompanija ArduSimple proizvodi Vanis RTK prijemnike za VANIS d.o.o. Hrvatska.

Posetite ArduSimple web prodavnicu i nabavite Vanis RTK prijemnik direktno:

*Vanis RTK ručni geodetski komplet, preporučuje se za aplikaciju Gps Parcela

CENTIMETARSKA TAČNOST GPS-A SA RTK KOREKCIJOM

Sastavni deo Gps Parcela aplikacije je NTRIP klijent, koji omogućava povezivanje sa GNSS prijemnikom preko Bluetooth-a, i povezivanje sa mrežom permanentnih GNSS stanica preko Interneta.
Na ovaj način, NTRIP klijent obezbeđuje centimetarsku tačnost GPS koordinata sa RTK korekcijama.

A šta je to GNSS, RTK, NTRIP,… ?
RTK je tehnologija za korekciju i povećanje tačnosti GNSS sistema, koja daje centimetarsku tačnost GPS koordinata.
GNSS je naziv za sistem navigacionih satelita (Globalni Navigacijski Satelitski Sistem).
Postoje 4 sledecća GNSS sistema: američki GPS, ruski GLONASS, kineski BeiDou i EU Galileo.

GNSS prijemnik je uređaj koji istovremeno prima signale sa nekoliko GNSS satelita (najmanje 4) i izračunava GPS koordinate (širinu i dužinu) svog položaja na zemlji.
GNSS prijemnik ima dva glavna dela: antenu i procesorski deo. Kvalitet GNSS prijemnika zavisi od kvaliteta antene.
Postoje 2 tipa GNSS prijemnika:
- standardni prijemnik koji nema mogućnost RTK korekcije i ovaj prijemnik je ugrađen u mobilne telefone.
-RTK prijemnik koji ima mogućnost RTK korekcije i ovaj prijemnik ima svoje kućište.

RTK GNSS prijemnik postavljen na fiksnu lokaciju sa poznatim tačnim GPS koordinatama može biti povezan sa računarom referentne stanice. U ovom slučaju, ovaj RTK prijemnik izračunava RTK grešku kao „razliku“ između tačnih koordinata svoje lokacije i koordinata koje je izračunao na osnovu primljenih GNSS satelitskih signala. Ova greška je zapravo RTK korekcija koja se može poslati drugom RTK prijemniku u blizini, koji istovremeno prima signale sa istih GNSS satelita. Drugi RTK prijemnik sada može da ispravi svoje izračunate GPS koordinate sa primljenom RTK korekcijom i zatim da pošalje koordinate s centimetarskom tačnošću svom NTRIP klijentu preko Bluetooth veze.

Mreža permanentnih GNSS stanica je organizovana u svakoj zemlji ili globalno kao servis za distribuciju RTK korekcija.
Ova usluga uključuje NTRIP caster i permanentne GNSS stanice koje su međusobno udaljene do 70 km. NTRIP caster je web server aplikacija koja ima IP adresu.
Sve permanentne stanice šalju svoje RTK korekcije svake sekunde na glavni računar sa NTRIP caster softverom.
NTRIP klijenti se povezuju na NTRIP caster da bi dobili RTK korekciju najbliže permanentne stanice.
RTK korekcija se prenosi u poruci korišćenjem NTRIP komunikacionog protokola u RTCM formatu.

PRAVLJENJE REZERVNIH KOPIJA I VRAĆANJE

dodirnite ikonu Meni i dugme "Pravljenje rezervnih kopija i vraćanje"

Gps Parcela Aplikacija Gps Parcela čuva podatke o parcelama u internoj privatnoj memoriji. Svaka aplikacija ima svoju internu memoriju koja je dostupna samo toj aplikaciji. Pored interne memorije, postoji i spoljna memorija koja je dostupna svim aplikacijama pod određenim uslovima. Kada se aplikacija deinstalira, njena interna memorija se briše i svi podaci o parceli se gube. Zbog toga je korisno napraviti rezervnu kopiju datoteka iz interne memorije u posebnu fasciklu za rezervne kopije u spoljnoj memoriji. Da bi zaštitio privatnost, korisnik mora sam da kreira ili izabere fasciklu za rezervne kopije. Ako je potrebno, korisnik može da vrati datoteke iz fascikle za rezervne kopije u internu memoriju aplikacije.
Prvo morate da izaberete postojeću fasciklu ili da kreirate novu fasciklu. Zatim dodirnite dugme "Kopirajte jednu datoteku u fasciklu za sigurnosne kopije" ili dugme "Vratite jednu datoteku iz fascikle za sigurnosne kopije".
Izabrana datoteka koju možete kopirati u fasciklu za sigurnosne kopije je datoteka koju ste otvorili sa liste parcela u prozoru Podaci.
Takođe možete da kopirate sve datoteke kao jednu ZIP datoteku pod nazivom "Zipped_Parcela_Files" sa datumom.

SPISAK GEOPORTALA

koje podržava aplikacija Gps Parcela
Da biste precizno odredili koordinate, trebate da koristite PC ili laptop sa mišem, umesto mobilnog telefona koji ima premali ekran za ovu svrhu.
Zemlja koordinatni
sistem
epsg Link na katastarski geoportal
Austrija Web_Mercator
UTM33N
3857
32633
https://www.geoland.at/
Belgija

Lambert08 3812 https://www.geo.be/
Bosna i Hercegovina

GK zone 6 3908 http://www.katatar.ba/
Bugarska

UTM35N 32635 https://kais.cadastre.bg/
Crna Gora

UTM34N 32634 https://geoportal.co.me/Geoportal01/
Češka

TM33
TM34
3045
3046
https://geoportal.cuzk.cz/
Estonija

WGS84 4326 http://xgis.maaamet.ee/
Francuska Geographique
Lambert93
4326
2154
https://www.geoportail.gouv.fr/
Hrvatska

HTRS96/TM 3765 https://oss.uredjenazemlja.hr/
Italija

UTM33
UTM34
25832
25833
https://geoportale.cartografia.agenziaentrate.gov.it/
Letonija

LKS92 3059 https://www.kadastrs.lv/
Litvanija

LKS94 3346 https://www.geoportal.lt/
Nemačka

UTM32
UTM33
25832
25833
https://www.geoportal.de/
Poljska

CS92 2180 http://mapy.geoportal.gov.pl/
Portugal

PT-TM06 3763 http://mapas.dgterritorio.pt/cadastro/viewer.html
Severna Makedonija

MSCS7 6316 https://ossp.katastar.gov.mk/
Slovačka

TM34 25834 https://zbgis.skgeodesy.sk/
Slovenija

D96/TM 3912 http://rkg.gov.si/
Srbija

UTM34N 32634 https://a3.geosrbija.rs/
Španija

WGS84 4326 https://www.sedecatastro.gob.es/
Švajcarska

WGS84 4326 https://map.geo.admin.ch/

Napomena:
Ova uputstva za korišćenje se odnose na Android Gps Parcela version 33.