Upute za korištenje aplikacije Gps Parcela

SADRŽAJ
- Početak
- Registriranje korisničkog računa
- Prijava
- Podaci o parcelama
- Postupak za unos koordinata za parcelu
- Navigacija do parcele
- Kako odrediti koordinate
- Popis geoportala

Gps Parcela Nakon što aplikacija starta, vidjet ćete na ekranu kartu svoje lokacije i donju alatnu traku s ikonama.

 

S lijeva na desno nalaze se sljedeće ikone: Korisnik, Podaci, Moja parcela, Moja lokacija, Stil karte (ulice / krajolik)
Desno od ikona nalaze se sljedeći podaci:
Udaljenost od moje lokacije do moje parcele
Zemljopisna dužina i širina moje lokacije, u oblim zagradama
Točnost GPS-a, u uglatim zagradama, u metrima
Broj Gps točaka kada je moja brzina nula, u vitičastim zagradama, za izračun srednje (zemljopisne širine i dužine)
Moja brzina kretanja, u m / s
Izvor Gps-a (satelit, Wi-Fi, ...)
Kod starta aplikacije potrebno je čekati na otvorenom prostoru izvjesno vrijeme (oko 10-15 sekunda) da bi mobitel dobio GPS signal i GPS koordinate vaše lokacije.

REGISTRIRANJE KORISNIČKOG RAČUNA

Dodirnite ikonu Korisnik kako biste registrirali svoj korisnički račun sa svojom e-mail adresom i lozinkom.

Gps Parcela Kod prvog starta aplikacije imat ćete mogućnost da registrirate svoj korisnički račun sa sljedećim podacima koje trebate utipkati: vaša e-mail adresa i lozinka, vaše ime i adresa.
Vaša e-mail adresa i lozinka vezane su za vaš mobitel i nitko ne može koristiti vašu email adresu i lozinku za prijavu u aplikaciju Gps Parcela na nekom drugom mobitelu ili tabletu. Mi nećemo nikad vaše osobne podatke otkriti trećim stranama.
Prvo odaberite jedan od jezika: engleski, njemački, talijanski, hrvatski. Zadani jezik je engleski.
Za registraciju dodirnite tipku "Registriranje korisničkog računa".
Potreban vam je račun samo ako se želite pretplatiti za korištenje GPS karata za vaše parcele pomoću referentnih koordinata s geoportala. Godišnja pretplata iznosi 200 kn, odnosno 28 EUR, s uključenim PDV-om. Pošto registrirate korisnički račun, primit ćete e-poštu koja sadrži ponudu za pretplatu s uputama za plaćanje. Ako ne prihvatite našu ponudu, vaš će račun biti automatski poništen.
Nakon registracije korisničkog računa do kraja dana možete bez izvršene uplate koristiti sve funkcije aplikacije.
Možete platiti s vašeg bankovnog računa putem internet bankarstva / uplatnicom ili s kreditnom karticom putem PayPal-a. Platit ćete protuvrijednost od 28 EUR u lokalnoj valuti zemlje iz koje plaćate.
Kliknite na donju vezu kako biste platili putem PayPala.
https://paypal.me/vaniscroatia

PRIJAVA

Ponovo dodirnite ikonu Korisnik kako bi se učitale promjene statusa uplate.

Gps Parcela Nakon što primimo vašu uplatu, moći ćete u cijelosti koristiti aplikaciju.
Dodirnite tipku "Prijava" kako bi aplikacija učitala promjenu statusa vaše uplate.
Nakon toga ćete vidjeti poruku do kog datuma vrijedi vaš korisnički račun.
Odaberiti zemlju i referentni koordinatni sistem za vaše parcele.
Popis svih zemalja koje podržava ova aplikacija se nalazi na kraju ovih uputa.
Također možete naručiti koordinate za vašu katastarsku parcelu s našeg web servera.
Ovo je dodatna usluga koju vam pružamo da lakše koristite ovu aplikaciju.
Utipkajte puni naziv katastarske općine i broj katastarske čestice.
Dodirnite tipku "Pošalji upit" i time će nam aplikacija automatski poslati vaš upit u e-pošti.
Koordinate možete preuzeti kao datoteku s imenom parcele s našeg web servera pod određenim uvjetima koje ćete primiti od nas u e-pošti.

PODACI O PARCELAMA

Dodirnite ikonu Podaci da biste uređivali podatke o parceli u novom prozoru.

Gps Parcela U ovom prozoru možete:
kreirati parcelu unošenjem koordinata,
ažurirati unesene koordinate,
preuzeti koordinate parcele koje ste naručili s našeg web servera,
obaviti konverziju iz referentnih u Gps koordinate,
dobiti izračun površine parcele i duljina stranica parcele,
spremiti datoteku parcele u lokalnu memoriju mobitela,
otvoriti datoteku parcele iz lokalne memorije mobitela,
prikazati kartu otvorene parcele.

POSTUPAK ZA UNOS KOORDINATA ZA PARCELU

-Prvo trebate očitati koordinate za vašu parcelu s katastarske karte geoportala za odabranu zemlju i koordinatni sistem.
-Dodirnite tipku "Očisti". U polju svjetlo plave boje ispod naslova "Točka" bit će upisan broj 1. Dva polja svjetlo plave boje ispod naslova za dvije koordinate bit će prazna.
-U svako od ova dva polja svjetlo plave boje trebate utipkate po jednu koordinatu prve točke.
-Dodirnite tipku "Dodaj". Vrijednosti za koordinate koje ste utipkali će se prepisati iznad u dva siva polja. U polju ispod naslova "Točka" će se pojaviti broj 2. Susjedna dva polja svjetlo plave boje će se isprazniti i bit će spremna za unos koordinata za točku broj dva.
-Unesite koordinate za sve točke po gore opisanom postupku. Svaka točka ima svoj redni broj.
-Točke s koordinatama možete pomicati gore-dolje dodirivanje ikona za gore i za dolje.
-Vrijednosti koordinata u poljima svjetlo plave boje za jednu točku možete promijeniti i zatim dodirnite tipku "Ažuriraj"
-Možete ukloniti točku s vrijednosti koordinata u poljima svjetlo plave boje ako dodirnete tipku "Ukloni"
-Vrijednosti koordinata u poljima svjetlo plave boje za jednu točku možete konvertirati u Gps (WGS84) koordinate ako dodirnete ikonu za globus. S prvim dodirom pojavit će se koordinate za longitudu i latitudu u decimalnom formatu, a s drugim dodirom u formatu "stupanj:minuta:sekunda"
-Kad unesete koordinate za sve točke utipkajte ime za datoteku parcele u svjetlo plavo polje ispod naslova "Naziv parcele". Dodirnite tipku "Spremi". Nakon toga naziv parcele će se pojaviti u popisu datoteka parcela. Ime datoteke može sadržavati samo slova, brojke i znak minus.
-Kartu parcele možete vidjeti ako dodirnete tipku "Prikaži" ili ako dodirnete ikonu Moja parcela.
-Nazive parcela možete pomicati gore-dolje dodirivanje ikona za gore i za dolje.
-Dodirnite tipku "Otvori" i parcela s imenom iz sivog polja će se otvoriti, što znači da će podaci za sve točke biti u popisu točaka.
Istovremeno će se prikazati vrijednost za površinu parcele a duljine stranica će biti u popisu ispod naslova "Duljina".
-Naziv otvorene parcele će se pojaviti u svjetlo plavom polju ispod naslova "Naziv parcele".
Ovu parcelu možete izbrisati ako dodirnete tipku "Izbriši".
-Dodirnite tipku "Preuzmi" ako ste naručili koordinate za parcelu s našeg web servera.
Pojavit će se popis vaših naručenih parcela (jedna ili više) s našeg web servera.
Odaberite ime s popisa i dodirnite tipku "Odaberi parcelu"
i datoteka s koordinatama za vašu parcelu bit će prezeta s našeg web servera u lokalnu memoriju vašeg mobitela.
Nakon toga naručena datoteka će se pojaviti u vašem popisu parcela.
Dodirnite tipku "Prikaži"

NAVIGACIJA DO PARCELE

prikaz parcele na karti.

Gps Parcela Dodirnite ikonu Moja Parcela kako biste prikazali kartu odabrane parcele.
Parcela je označena s markerom žute boje i granicama u crvenoj boji.

Dodirnite ikonu Moja lokacija da biste prikazali kartu moje lokacije.
Trenutna lokacija se označava markerom zelene boje.
Međutim ako se prestanete kretati (brzina kretanja je nula) onda počne automatski izračun srednje vrijednosti za longitudu i latitudu u zadnjih 10 učitanih Gps točaka za koja je točnost manja od 5 m (za Android). Točke s točnošću većom od 5 m se ne uzimaju u izračun. Boja markera lokacije postane crvena i u oblim zagradama se prikazuje srednja vrijednost za longitudu i latitudu, čime se postiže veća točnost očitanja Gps koordinata.
Znat ćete s relativnom točnošću da ste na vašoj čestici ako se marker koji označava položaj vašeg mobitela na karti pojavi unutar granica karte vaše parcele.
Ova aplikacija se ne može koristiti za geodetske poslove.

KAKO ODREDITI KOORDINATE

za katastarsku parcelu pomoću geoportala

Da biste precizno odredili koordinate trebate koristiti PC ili prijenosno računalo s mišem, umjesto mobitela koji ima premali ekran za ovu svrhu.
Kliknite mišem na link web stranice iz popisa geoportala i tamo možete lako dobiti relativno točne referentne koordinate za katastarsku parcelu s prikazane katastarske karte.
Za to postoje dva načina u zavisnosti od odabranog geoporta.
Prvi način je da unesete podatke o parceli navođenjem imena katastarske općine i broja parcele i nakon toga kliknite na ikonu koja vas vodi na prikaz karte vaše parcele.
Drugi način je da prikazanu geografsku kartu na vašem području duboko zumirate dok se ne pojave granice parcela, gdje možete po broju prepoznati vašu parcelu.
U oba slučaja moći ćete pročitati i zapisati referentne koordinate za svaku točku na koju ste prislonili miša. Zatim trebate koordinate za sve točke utipkati u aplikaciju direktno.
Morate znati da točnost podataka i karte nije apsolutna, jer ovisi o puno faktora. Na primjer, katastarske karte na geoportalima nisu uvijek apsolutno točne i obično koordinate imaju točnost jednog metra. Iako je u većini slučajeva prikaz vaše parcele odgovara stvarnom stanju na terenu, ipak se može dogoditi da to nije uvijek tako, zbog netočnih ulaznih podataka.

Kako odrediti HTRS96 koordinate katastarske čestice u Hrvatskoj


U Hrvatskoj se u službenom katastru koristi HTRS96/TM referentni koordinatni sustav sa (E,N) koordinatama.
Kliknete na sljedeću web stranicu:
Katastar Državne geodetske uprave Republike Hrvatske.
Odaberite katastarski ured i katastarsku općinu zatim upišite broj i podbroj vaše katastarske čestice. Odaberite grafički prikaz (GRAFIKA) i pojavit će se karta s vašom česticom ( u plavoj boji) i sa svim susjednim česticama.
Moći ćete pročitati HTRS96 koordinate (E,N) za svaku točku vaše čestice na koju ste prislonili miša. Točnost HTRS96 koordinata je jedan metar. Zatim možete sve (E,N) točke utipkati u aplikaciju izravno. Aplikacija automatski konvertira HTRS96 u Gps koordinate.

POPIS GEOPORTALA
koje podržava aplikacija Gps Parcela

Zemlja koordinatni
sistem
epsg Link na katastarski geoportal
Austrija GK M34
GK M31
UTM33N
31259
31258
32633
https://www.geoland.at/
Belgija

Lambert08 3812 https://www.geo.be/
Bosna i Hercegovina

GK zone 6 3908 http://www.katatar.ba/
Bugarska

UTM35N 32635 https://kais.cadastre.bg/
Crna Gora

WGS84 4326 http://213.149.105.122/geoportal/
Češka

TM33
TM34
32633
32634
https://geoportal.cuzk.cz/
Estonija

WGS84 4326 http://xgis.maaamet.ee/
Francuska Geographique
Lambert93
4326
2154
https://www.geoportail.gouv.fr/
Hrvatska

HTRS96/TM 3765 https://oss.uredjenazemlja.hr/
Italija

UTM33
UTM34
25832
25833
https://geoportale.cartografia.agenziaentrate.gov.it/
Latvija

LKS92 3059 https://www.kadastrs.lv/
Litva

LKS94 3346 https://www.geoportal.lt/
Luksemburg

WGS84 4326 https://www.geoportail.lu
Njemačka

UTM32N 3044 https://www.geoportal.de/
Poljska

CS92 2180 http://mapy.geoportal.gov.pl/
Sjeverna Makedonija

MSCS7 6316 https://ossp.katastar.gov.mk/
Slovačka

TM34N 32634 https://zbgis.skgeodesy.sk/
Slovenija

D96/TM 3912 http://rkg.gov.si/
Srbija

UTM34N 32634 https://a3.geosrbija.rs/
Španjolska

WGS84 4326 http://www.idee.es/
Švicarska

WGS84 4326 https://map.geo.admin.ch/