Upute za korištenje aplikacije Gps In Group

SADRŽAJ
- UVOD
- PRVI START APLIKACIJE
- REGISTRIRANJE KORISNIČKOG RAČUNA
- REGISTRIRANJE ČLANA GRUPE
- PRIJAVA
- IZBORNIK
- POSTAVKE ZA ČLANOVE GRUPE
- PRETPLATA
- PRIJENOS LICENCE
- POSTAVKE ZA GEO OGRADE
- POVIJEST RUTA
- POVIJEST GEO OGRADA

UVOD

Gps In Group mobilna aplikacija pretvara vaš pametni telefon u GPS uređaj za praćenje koji prikazuje vašu lokaciju i lokacije ostalih članova grupe. Gps praćenje u grupi znači da svi članovi grupe prate jedni druge koristeći svoje pametne telefone kao uređaje za praćenje. Ova aplikacija razmjenjuje lokacijske podatke s drugim Gps In Group aplikacijama putem Interneta i Vanis web servisa.
Gps In Group aplikacija prvenstveno je namijenjena obiteljima, starijim osobama, biciklistima, šetačima i malim tvrtkama koje žele pratiti svoje članove u grupi koristeći GPS i pametni telefon kao uređaj za praćenje.
Aplikacija radi u dva načina: "kao administrator i član" i "samo kao član".
Pri prvom pokretanju aplikacije, administrator kao korisnik aplikacije ima mogućnost registrirati korisnički račun i kreirati grupu kao prvi član grupe. Nakon toga administrator će postaviti podatke za prijavu (ime i lozinku člana) i ostale postavke za svakog člana grupe. Tada se svaki drugi korisnik aplikacije može prijaviti u grupu kao član i na svom pametnom telefonu pratiti sve članove grupe prema postavkama članova.
Potreban vam je korisnički račun samo ako se želite pretplatiti za korištenje aplikacije. Jedna godišnja pretplata vrijedi za sve članove grupe. Administrator plaća iznos godišnje pretplate na temelju ponude koju mu je automatski poslala aplikacija nakon registriranja korisničkog računa. Godišnja pretplata se ne obnavlja automatski.

Značajke aplikacije
- Trenutni podaci o GPS lokaciji (WGS84 Gps koordinate latituda i longituda i brzina) korisnika aplikacije preuzimaju se sa satelita Gps s intervalom od 3 sekunde
- Donja alatna traka omogućuje brzi pristup svim funkcijama aplikacije sa sljedećim ikonama: Korisnik, Karta, Stil karte (Ceste / Satelit), Izbornik, Povijest ruta, Sljedeći član
- Trenutna lokacija pametnog telefona člana prikazuje se na karti pomoću markera
- Kružne geo ograde člana prikazuju se na karti u različitim transparentnim bojama
- Alatna traka prikazuje koordinate latitude i longitude trenutne lokacije i brzine člana u km / h
- Također alatna traka prikazuje dužinu prijeđenog puta korisnika aplikacije ili prikazuje udaljenost između korisnika i odabranog drugog člana grupe
- Poruka upozorenja sa zvučnim signalom prikazuje se kada član uđe ili izađe iz geo ograde
- Aplikacija odbacuje koordinate koje imaju lošu točnost
- Podaci o trenutnoj lokaciji spremaju se u datoteku rute člana u lokalnom folderu pametnog telefona u intervalima od 15 sekundi, za svaki dan odvojeno
- Podaci o lokaciji ostalih članova grupe preuzimaju se u intervalima od jedne minute
- Položaj pametnog telefona svakog člana prikazuje se na karti koristeći različite markere
- Možete odabrati člana čija će se lokacija pojaviti na sredini zaslona pametnog telefona dodirom ikone Sljedeći član
- Naziv člana koji se prati prikazuje se na alatnoj traci
- Izbor prikaza stila karte ceste/satelit
- Možete se prijaviti u grupu s imenom i lozinkom člana
- Možete pregledavati datoteke ruta
- Odabir jezika: engleski, njemački, talijanski, hrvatski
- Prijenos licence s jednog pametnog telefona na drugi
- Dodatno administrator može: registrirati korisnički račun i kreirati grupu, urediti postavke za članove grupe, odabrati model godišnje pretplate za korištenje aplikacije, deaktivirati licencu, spremiti datoteke ruta za sve članove, spremiti datoteke upozorenja iz geo ograda za sve članove, pogledati datoteke i izvještaja.

PRVI START APLIKACIJE

Gps In Group Nakon što aplikacija starta prvi put, vidjet ćete na ekranu kartu svoje lokacije i donju alatnu traku s ikonama.

 

S lijeva na desno nalaze se sljedeće ikone: Korisnik, Stil karte (ceste/satelit), Povijest ruta, Sljedeći član.
Desno od ikona nalaze se sljedeći podaci korisnika aplikacije: pređeni put, koordinate lokacije (latituda i longituda) i brzina kretanja.
Ovi podaci se osvježavaju svake 3 sekunde.
Kod starta aplikacije potrebno je čekati na otvorenom prostoru izvjesno vrijeme (oko 10-15 sekunda) da bi mobitel dobio GPS signal i GPS koordinate vaše lokacije.
Dodirnite ikonu Korisnik kako biste registrirali svoj korisnički račun i grupu kao administrator ili da biste se registrirali u postojeću grupu kao član grupe. Nakon toga će se prikazati sljedeći prozor.

Gps In Group Prvo odaberite jedan od jezika: engleski, njemački, talijanski, hrvatski. Zadani jezik je engleski.
U ovom prozoru možete učiniti sljedeće:
1. započeti registriranje korisničkog računa kao administrator
Dodirnite tipku "ili kreiraj korisnički račun kao administrator" i nakon toga će se pojaviti novi prozor za registraciju.
2. registrirati se u postojeću grupu kao član grupe
Upišite podatke za prijavu koje ste dobili od administratora. Podaci za registraciju i kasnije za logiranje su: ime, lozinka i ime grupe. Dodirnite tipku "Prijava".
3. prenijeti licencu sa starog na novi pametni telefon kao administrator
Upišite podatke za prijavu koji ste koristili na starom mobitelu. Podaci prijavu su: ime, lozinka i ime grupe. Dodirnite tipku "Prijava". Prije toga ste kao administrator deaktivirali vašu licencu na starom mobitelu.
4. prenijeti licencu sa starog na novi pametni telefon kao član grupe
Upišite podatke za prijavu koji ste koristili na starom mobitelu. Podaci prijavu su: ime, lozinka i ime grupe. Dodirnite tipku "Prijava". Prije toga je administrator bio deaktivirao vašu licencu za vaš stari mobitel.

REGISTRIRANJE KORISNIČKOG RAČUNA

kao administrator

Gps Kod prvog starta aplikacije imat ćete mogućnost da registrirate svoj korisnički račun kao administrator grupe sa sljedećim podacima koje trebate utipkati: kratko ime i lozinka, ime grupe, puno ime i adresa administratora i vaša e-mail adresa. Također trebate odabrati model godišnje pretplate za korištenje aplikacije
Kratko ime će se koristiti za prikaz člana kod Gps praćenja. Kratko ime mora početi sa slovom i mora sadržavati najmanje 3 znaka i najviše 8 znakova.
Lozinka mora početi sa slovom i mora sadržavati najmanje 6 znakova i najviše 10 znakova.
Ime grupe mora početi sa slovom i mora sadržavati najmanje 6 znakova i najviše 30 znakova.
Puno ime i adresa administratora su potrebni za slanje ponude i računa za pretplatu.
E-mail adresa je potrebna za slanje ponude za pretplatu.
Kratko ime, lozinka i ime grupe su potrebni za logiranje nakon registracije. Svi podaci za prijavu zovu se licenca za korištenje aplikacije. Licenca je vezana samo za vaš pametni telefon pa se ovi podaci ne mogu koristiti za prijavu u aplikaciju Gps In Group na nekom drugom mobitelu ili tabletu. Licenca se može prenijeti s jednog na drugi mobitel.
Mi nećemo nikad vaše osobne podatke otkriti trećim stranama.
Da biste mogli koristiti aplikaciju potrebno je platiti godišnju preplatu prema modelu koji ovisi o broju članova grupe. Jedna pretplata vrijedi za sve članove grupe. Najveći broj članova grupe je 12.

Postoji sljedećih 5 modela pretplate:

Model
pretplate
Maksimalni broj
članova grupe
Godišnja
pretplata
P2 2 240 kn
P4 4 480 kn
P6 6 720 kn
P9 9 1080 kn
P12 12 1440 kn

Dodirnite tipku "Registrirajte se kao administrator".
Nakon registracije kratko ime administratora pojavit će se u donjoj alatnoj traci desno od ikone Sljedeći član.
Pošto registrirate korisnički račun, primit ćete e-poštu koja sadrži ponudu za pretplatu s uputama za plaćanje. Ako ne prihvatite našu ponudu, vaš će račun biti automatski poništen.
Nakon registracije korisničkog računa, do kraja dana možete bez izvršene uplate koristiti sve funkcije aplikacije.
Možete platiti s vašeg bankovnog računa putem internet bankarstva / uplatnicom ili s kreditnom karticom putem PayPal-a.
Administrator ima donju alatnu traku s ikonama: Korisnik, Karta lokacije, Izbornik, Sljedeći član.
Nakon registriranja i uplate, administrator treba postaviti podatke za registriranje svakog člana grupe u prozoru Izbornik.

REGISTRIRANJE ČLANA GRUPE

kao član grupe

Nakon što je administrator registrirao korisnički račun i kreirao grupu, svaki član grupe može se registrirati na svom pametnom telefonu s podacima za prijavu koje je dobio od administratora.
Podaci za registraciju su: kratko ime, lozinka i ime grupe.
Dodirnite ikonu Korisnik u donjoj alatnoj traci i u novom prozoru dodirnite tipku "Prijava".
Svi podaci za prijavu (logiranje) se zovu licenca za korištenje aplikacije. Licenca je vezana samo za pametni telefon člana grupe pa se ovi podaci ne mogu koristiti za prijavu u aplikaciju Gps In Group na nekom drugom mobitelu ili tabletu. Licenca se može prenijeti s jednog na drugi mobitel.
Mi nećemo nikad vaše osobne podatke otkriti trećim stranama.

PRIJAVA

kao administrator ili kao član grupe

Gps In Group Ponovo dodirnite ikonu Korisnik kako bi se učitale promjene statusa pretplate.
Nakon što primimo vašu uplatu, moći ćete u cijelosti koristiti aplikaciju.
Dodirnite tipku "Prijava" kako bi aplikacija učitala promjenu statusa vaše uplate.
Nakon toga ćete vidjeti poruku do kog datuma vrijedi vaš korisnički račun.
Možete se prijaviti i kad želite samo vidjeti do kada vam važi pretplata.
Prijavu treba raditi administrator i svaki član grupe, svaki na svom mobitelu.
Ovdje možete ponovo odabrati jedan od jezika: engleski, njemački, talijanski, hrvatski.

IZBORNIK

kao administrator

Gps In Group Kao administrator dodirnite ikonu Izbornik da biste uređivali članove grupe.
Pokazat će se novi prozor u kojem možete:
- uređivati postavke za članove grupe
- uređivati pretplatu
- gledati datoteke s koordinatama ruta po datumima i imenima članova grupe
- obaviti prijenos licence za svakog člana grupe s jednog na drugi pametni telefon
- uređivati postavke za geo ograde za svakog člana grupe
- gledate datoteke s porukama o ulazu i izlazu iz geo ograda po datumima i imenima članova

POSTAVKE ZA ČLANOVE GRUPE

uređuje administrator

Gps In Group Kao administrator dodirnite tipku "Postavke za članove" u prozoru Izbornik kako biste uredili članove grupe.
Pokazat će se novi prozor u kojem možete dodati, ažurirati ili ukloniti člana grupe.
Na početku će u popisu članova grupe biti samo administrator a popis će se popunjavati s novo dodanim članovima.
Kako dodati novog člana
Dodirnite tipku "Očisti" i polja za unos podataka svjetlo zelene boje će biti prazna.
U polje Kratko ime upišite ime člana a u polje Lozinka upišite lozinku.
Odaberite dozvole za praćenje što znači odaberite članove koje može pratiti ovaj član.
Dodirnite tipku "Dodaj" i novi član će se pojaviti u popisu članova.
Ponovite ovaj postupak za svakog novog člana. Maksimalni broj članova određen je vašim izabranim modelom pretplate.
Kako ažurirati člana
S tipkama gore-dolje odaberite ime člana kojem želite ažurirati i njegovi podaci će se pojaviti u poljima svjetlo zelene boje.
Upišite u polje koje želite promijeniti novi tekst ili odaberite druge dozvole za praćenje i dodirnite tipku "Ažuriraj"
Član koji je ažuriran treba se ponovo prijaviti s novim podacima.
Kako ukloniti člana grupe
S tipkama gore-dolje odaberite ime člana kojeg želite ukloniti iz grupe i njegovi podaci će se pojaviti u poljima svjetlo zelene boje.
Dodirnite tipku "Ukloni" i uklonjeni član neće biti više član grupe.

PRETPLATA

uređuje administrator

Gps In Group Kao administrator dodirnite tipku "Pretplata" u prozoru Izbornik kako biste uredili pretplatu.
Pokazat će se novi prozor u kojem možete:
- vidjeti cjenik modela pretplate
- dobiti izračun cijene promjene modela pretplate
- poslati zahtjev za ponudu za promjenu modela pretplate
- poslati zahtjev za ponudu za produženje godišnje pretplate
Također možete platiti iznos pretplate s kreditnom karticom putem PayPal-a.
Dodirnite PayPal.Me tipku da biste započeli s plaćanjem. Da bismo identificirali vašu uplatu, unesite ime vaše grupe ili broj ponude u polje 'Add a note' tijekom plaćanja PayPal-om.
Model pretplate se može mijenjati tijekom perioda godišnje pretplate samo povećanjem broja članova grupe.
Nakon isteka godišnje pretplate možete odabrati bilo koji model pretplate za naredno razdoblje.
Godišnja pretplata se ne obnavlja automatski pa administrator treba poslati zahtjev za produženje godišnje pretplate.
Na slici je primjer pretplate za grupu od 6 članova.

PRIJENOS LICENCE

uređuje administrator

Gps In Group Kao administrator dodirnite tipku "Prijenos licence" u prozoru Izbornik.
Pokazat će se novi prozor u kojem možete deaktivirati licencu svakog člana grupe.
Kratko ime, lozinka i ime grupe su podaci koji se zovu licenca za korištenje aplikacije. Licenca je vezana samo za pametni telefon člana grupe pa se ovi podaci ne mogu koristiti za prijavu u aplikaciju Gps In Group na nekom drugom mobitelu ili tabletu.
Licenca se može prenijeti s jednog na drugi mobitel na sljedeći način.
S tipkama gore-dolje odaberite ime člana kojem želite izvršiti prijenos licence s jednog na drugi mobitel.
Dodirnite tipku "Deaktiviraj" i licenca odabranog člana bit će deaktivirana.
To znači da se odabrani član može registrirati kao član na novom mobitelu sa svojim starim podacima za prijavu i time ponovo aktivirati licencu . Istovremeno će član izgubiti licencu na starom mobitelu na kom neće moći više koristiti aplikaciju Gps In Group.
Ako je član već bio registriran na drugom mobitelu onda se može jednostavno prijaviti. Također se član može ponovo prijaviti na svom starom mobitelu ako se ne želi prijaviti na novi mobitel.
Isti postupak prijenosa licence vrijedi i za administratora.

POSTAVKE ZA GEO OGRADE

uređuje administrator

Gps In Group Kao administrator dodirnite tipku "Postavke za geo ograde" u prozoru Izbornik kako biste uredili geo ograde članova grupe.
Pokazat će se novi prozor u kojem možete dodati, ažurirati ili ukloniti geo ograde svakog člana grupe.
Možete za svakog člana grupe postaviti četiri geo ograde s opcijama upozorenja. Geo ograda u obliku kruga je definirana polumjerom i centrom kruga. Lokacija centra kruga je definirana s koordinatama latitude i longitude u formatu decimalnih stupnjeva sa 6 decimala. Polumjer je u rasponu od 10 do 500 m.
Možete odabrati sljedeće opcije upozorenja:
Zabilježi izlaz iz geo ograde
Zabilježi ulaz u geo ogradu
Dojavi izlaz iz geo ograde
Dojavi ulaz u geo ogradu
Dojava će biti prikazana kao poruka sa zvučnim signalom kad član uđe odnosno izađe iz geo ograde.
Ulaz i izlaz će se upisati u datoteku događaja za svakog člana, koju kasnije administrator može gledati u prozoru Povijest geo ograda.
Član može na svom mobitelu vidjeti samo svoje geo ograde i gledati poruke upozorenja iz svojih geo ograda.
Kako dodati novu geo ogradu
Dodirnite tipku "Očisti" i polja za unos podataka svjetlo zelene boje će biti prazna.
S tipkama gore-dolje odaberite ime člana kojem želite dodati geo ograde.
U polja Latituda, Longituda i Polumjer upišite odgovarajuće brojčane vrijednosti. Vrijednosti za latitudu i longitudu možete odrediti korištenjem nekog od geoportala.
Odaberite opcije upozorenja.
Dodirnite tipku "Dodaj" i nova ograda sa svojim rednim brojem u opsegu 1 do 4 će se dodati.
Dodirnite tipku "Prikaži" da vidite geo ogradu na karti. Svaka od 4 geo ograde ima svoju boju kruga. Dodirnite centar kruga i pojavit će se tekst s oznakom geo ograde.
Ponovite ovaj postupak za svaku novu geo ogradu.
Kako ažurirati geo ogradu
S tipkama gore-dolje odaberite ime člana kojem želite ažurirati geo ograde.
S tipkama gore-dolje odaberite redni broj geo ograde.
Upišite u polje koje želite promijeniti novu brojčanu vrijednost ili odaberite opcije upozorenja i dodirnite tipku "Ažuriraj"
Kako ukloniti geo ogradu
S tipkama gore-dolje odaberite ime člana kojem želite ukloniti geo ogradu.
S tipkama gore-dolje odaberite redni broj geo ograde koju želite ukloniti.
Dodirnite tipku "Ukloni".

POVIJEST RUTA

kao administrator ili kao član grupe

Gps In Group Kao član dodirnite ikonu Povijest ruta ili kao administrator dodirnite tipku "Povijest ruta" u prozoru Izbornik kako biste gledali datoteke ruta za člana grupe.
Tekući lokacijski podaci (latituda, longituda, brzina kretanja člana, vrijeme) spremaju se s intervalom od 15 sekundi u datoteku rute člana, za svaki dan posebno. Ime datoteke se sastoji od imena člana i datuma (dan, mjesec, godina). Datoteke se spremaju u lokalni folder GpsInGroup koji je vidljiv i dostupan. Administrator također sprema lokacijske podatke od svakog člana u datoteku u lokalnoj memoriji svog mobitela za svaki dan posebno. U tom slučaju ispred imena člana dodaje se prefiks "R-".
Na početku popis ruta sadrži imena datoteka od odabranog člana iz tekućeg mjeseca i godine. Možete postaviti filtar za pretraživanje ruta tako što s tipkama gore-dolje odaberete ime člana (ispod tipke "Prikaži"). Također odaberite mjesec i godinu i dodirnite tipku "Postavi filtar za pretraživanje za popis ruta". U popisu ruta će se pojaviti imena novih datoteka, pod uvjetom da postoje takve datoteke.
S tipkama gore-dolje odaberite ime datoteke ruta i dodirnite tipku "Otvori". U žutim poljima će se pojaviti podaci za prvu točku rute. Prikazat će se sljedeći podaci: vrijeme, latituda, longituda, brzina (km/h), ukupna udaljenost, ukupno vrijeme i broj točaka. S tipkama lijevo-desno možete birati vrijeme točke.

Gps In Group Dodirnite tipku "Prikaži" i na karti će se prikazati ruta kao izlomljena crta u crvenoj boji. Ako je vremenski razmak između dvije točke rute veći od 15 minuta onda se ruta prekida i crta u nastavku u drugoj boji. Pogledajte primjer na slici. Moguće je najviše 12 prekida rute. Marker žute boje obilježava točku s odabranim vremenom na ruti. Dodirnite žuti marker i pokazat će se u malom prozoru iznad markera ime i vrijeme odabrane točke.
Za povratak u prozor povijest ruta dodirnite kao član ikonu Povijest ruta u donjoj alatnoj traci ili kao administrator dodirnite tipku "Povijest ruta" u prozoru Izbornik.
Dodirnete ikonu za globus. S prvim dodirom prikazat će se koordinate za longitudu i latitudu u formatu "stupanj:minuta:sekunda" a s drugim dodirom u početnom decimalnom formatu.
Dodirnite tipku "Izvještaj o brzini " i pojavi će se novi prozor s dijagramom brzine kretanja za odabranu rutu.
Dodirnite tipku "Očisti" i svi podaci u žutim poljima bit će obrisani. Također će biti obrisan i prikaz rute na karti.
Dodirnite tipku "Resetiraj mjerač udaljenosti" i vrijednost prijeđenog puta u donjoj alatnoj traci bit će vraćen na nulu .

POVIJEST GEO OGRADA

kao administrator

Gps In Group Kao administrator dodirnite tipku "Povijest geo ograda" u prozoru Izbornik kako biste gledali datoteke događaja geo ograda za člana grupe.
Administrator preuzima podatke o događajima iz geo ograda za sve članove s intervalom od 1 minute i zatim sprema te podatke u datoteku u lokalnoj memoriji svog mobitela za svakog člana i svaki dan posebno. Ime datoteke se sastoji od imena člana s prefiksom "A-" i datuma (dan, mjesec, godina). Datoteke se spremaju u lokalni folder GpsInGroup koji je vidljiv i dostupan.
Na početku popis sadrži imena datoteka događaja od odabranog člana iz tekućeg mjeseca i godine. Možete postaviti filtar za pretraživanje događaja tako što s tipkama gore-dolje odaberete ime člana (ispod tipke "Prikaži"). Također odaberite mjesec i godinu i dodirnite tipku "Postavi filtar za pretraživanje za popis događaja". U popisu datoteka događaja će se pojaviti imena novih datoteka, pod uvjetom da postoje takve datoteke.
S tipkama gore-dolje odaberite ime datoteke i dodirnite tipku "Otvori". U žutim poljima će se pojaviti podaci za prvi događaj. Pogledajte primjer na slici. Prikazat će se sljedeći podaci: vrijeme, latituda, longituda, geo ograda broj, opis događaja i broj događaja. S tipkama lijevo-desno možete birati vrijeme događaja.
Dodirnite tipku "Prikaži" i na karti će se prikazati marker crvene boje s lokacijom događaja i geo ogradom. Dodirnite crveni marker i pokazat će se u malom prozoru iznad markera ime i vrijeme i opis odabranog događaja.
Dodirnite tipku "Očisti" i svi podaci u žutim poljima bit će obrisani. Također će biti obrisan i crveni marker na karti.